Click ... Terima kasih.

Click Me! Click Me! Thanks
Looking for gifts for birthday, wedding, anniversary etc?
Ingatkan daku...
Ingatkan kesilapan dan kesalahanku kerana Sayangmu,
Bukan kerana benci dan cemburu...
{wansiti}

Search

POST-TO-DO

DEALER TOPUP MALAYSIA
SEWA RUMAH DI KOTA BHARU, KELANTAN PENGANGKUTAN DISEDIAKAN
Tambah PENDAPATAN Paling Mudah Dengan SIMPAN EMAS!!!

9 Perkara yang Perlu difikirkan sebelum menyambung PhD

Seperti yang dibaca dari sumber (klik sini untuk dibawa ke pautan), rumusan yang PC perolehi adalah:

1. Cari MAKLUMAT yang seCUKUPnya 
2. PhD adalah tidak semudah menyambung PELAJARAN dari Ijazah Sarjana Muda anda ^_^
3. Ambil masa rehat antara waktu 'IJAZAH SARJANA MUDA" dan PhD

4. Boleh memilih bidang yang berbeza, yang tidak jauh menyimpang dari apa yang telah dipelajari sebelumnya. Ingat, PhD adalah fokus kepada kePAKARan anda dalam TOPIK tersebut, dan KENAPA memilih kepakaran tersebut melebihi yang lain?

5. Pastikan PhD program yang dipilih mempunyai pelbagai unsur yang berbeza dan mempunyai CARA-PANDANG dari PERSPEKTIF yang berbeza. Penting bijak memilih PENYELIA yang mempunyai LATARBELAKANG kerja dan cara-fikir yang berbeza ^_^
Ronda makmal (tempat-kerja anda, berbincang dengan pelajar yang sedia-ada, dan sertai GROUP mesyuarat yang sesuai 

6. LOKASI tempat BELAJAR adalah LEBIH PENTING, berbanding NAMA INSTITUSI / UNIVERSITI

7. Perkemaskan PENGURUSAN MASA
8. Belajar SKIL membuat KAJIAN yang tepat! ^_^
Rajin bertanya, lihat kebiasaan CARA kajian dilakukan di tempat anda dan BIASAkan praktis kendali apa-sahaja BAHAN BANTU KAJIAN (hands-on)
9.  PASSION, tiada makna CUTI khusus. Susun-atur sebaiknya masa dengan berkualiti.
HIDUP dengan kajian anda: ----> MAKAN, TIDUR, MANDI, BEREHAT, etc.

Read more

Suka entri ini? (=^_^=)

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NUFFNANG

Artikel ini amat panjang, seperti yang PC terima di email dari NUFFNANG.
********
Nuffnangers Sekalian,

Pihak nuffnang sentiasa menghormati kepentingan peribadi setiap individu dan kami memastikan bahawa maklumat peribadi anda sentiasa dipelihara. Infomasi dan maklumat lanjut juga terdapat di laman web kami : http://www.nuffnang.com.my/privacy-policy

Nuffnang Sdn. Bhd. (762669-K) (selepas ini dirujuk sebagai "Kami"), sama ada sendiri atau melalui anak-anak syarikat atau pemegang- pemegang lesen, menyediakan perkhidmatan jualan pengiklanan dan paparan dalam talian ("Perkhidmatan") dalam portal elektronik seperti Nuffnang dan ChurpChurp ("Portal") untuk penerbit(-penerbit) ("Penerbit").

Kami menjual hak untuk memaparkan iklan ("Iklan") kepada "Pengiklan" melalui Perkhidmatan dalam pelbagai Portal (seperti Blog atau Twitter) rangkaian Penerbit-penerbit kami dan diuruskan oleh Penerbit-penerbit tersebut. Perkhidmatan tersebut berjalan pada perisian yang dihasilkan oleh Netccentric Pte Ltd, anak-anak syarikat dan kontraktor-kontraktor ketiga.

Perkhidmatan tersebut adalah diberikan di pelbagai tempat seperti Australia, China, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Memandangkan pelbagai kehadiran kami, anak-anak syarikat tempatan atau pemegang- pemegang lesen kami mungkin juga memproses maklumat peribadi anda jika Perkhidmatan memerlukan. Jika kami mengembangkan perniagaan kami, kami akan menubuhkan anak-anak syarikat tempatan atau melantik pemegang lesen. Sila layari laman web kami untuk melihat kehadiran kami.

KOLEKSI MAKLUMAT

Jika anda merupakan seorang Pengiklan atau Penerbit, semasa anda berurusan dengan kami, kami mungkin akan meminta maklumat peribadi yang seperti berikut: -

nama, nombor kad pengenalan, alamat e-mel, alamat surat-menyurat dan alamat bil, alamat IP atau maklumat tentang portal-portal anda (seperti Blog, akaun Facebook dan akaun Twitter), termasuk tetapi tidak terhad kepada bilangan pengunjung halaman portal anda, pengikut atau ahli, aktiviti-aktiviti anda melalui Perkhidmatan tersebut, apa-apa komen-komen yang dihantar oleh anda kepada kami dan apa-apa maklumat yang anda hantar kepada Portal atau tapak Penerbit, dan maklumat yang dikumpul melalui penggunaan Cookies (sebagaimana yang ditakrifkan di bawah).

Maklumat peribadi yang dikehendaki di sini (kecuali dinyatakan sebaliknya) adalah wajib dan jika kamu gagal untuk untuk memberikan maklumat yang diperlukan, ia mungkin akan menjejaskan Perkhidmatan tersebut dan/atau permohonan kamu untuk suatu akaun dengan kami.

Kami juga mengumpul maklumat peribadi apabila anda: -
 1. mendaftar dengan kami untuk menjadi Penerbit atau Pengiklan,
 2. memberikan komen atau mengemukakan masalah kepada kami atau Penerbit,
 3. meminta maklumat dari kami dan memberi nama anda atau maklumat perhubungan, atau
 4. bertindak balas terhadap tawaran istimewa, peraduan khas atau kaji selidik.

Sebahagian maklumat yang dikumpul oleh kami mungkin tidak diserahkan kepada kami secara tersurat oleh anda kerana kami juga menerima dan merekodkan maklumat secara automatik pada log pelayan daripada pelayar anda, termasuk alamat IP anda, cookie, laman web yang diminta oleh anda, jenis pelayar anda dan bahasa, masa akses, dan alamat laman web yang merujuk.

Jika anda memberikan kami maklumat mengenai orang lain, anda mengesahkan bahawa orang tersebut telah melantik anda untuk bertindak bagi pihak mereka dan telah bersetuju bahawa anda boleh:

 1. memberi keizinan bagi pihak mereka untuk pemprosesan maklumat peribadi tersebut;
 2. menerima bagi pihak mereka apa-apa notis perlindungan data; dan
 3. menjamin bahawa anda telah mendapat persetujuan mereka untuk membenarkan kami memproseskan maklumat peribadi tersebut.

COOKIES

"Cookie" adalah fail data yang mungkin dimuat turun ke komputer anda apabila anda melawat Portal atau tapak Penerbit dan membenarkan Portal tersebut mengenal pasti pelayan anda apabila anda berinteraksi dengan Portal tersebut atau tapak Penerbit. Kami menggunakan cookies untuk mengiktiraf lawatan ulangan oleh pengguna Perkhidmatan dan untuk mengumpul maklumat tentang interaksi pengguna kami dengan Perkhidmatan. Cookies ini mengandungi maklumat pengenalan diri yang membolehkan kami menyelaraskan pengalaman anda semasa menggunakan Perkhidmatan ini dan untuk melaporkan apa-apa maklumat kepada Penerbit dan Pengiklan. Anda boleh menetapkan perisian pelayan anda untuk menolak cookies, tetapi anda mungkin tidak dapat mengoptimumkan ciri-ciri Perkhidmatan. Dalam beberapa kes, anda mungkin tidak dapat mengakses Perkhidmatan jika cookies adalah diberhentikan.

PAUTAN LUAR

Kami mengumpul maklumat melalui kaji selidik pembaca yang diterbitkan di portal-portal di bawah rangkaian kami. Kami berhak untuk menganalisis, memproses, menggunakan dan mengkongsi maklumat ini dengan Pengiklan untuk segmen pembaca setiap Portal dengan harapan memberikan iklan yang relevan kepada pembaca.

KAJI SELIDIK LUAR

Kami mengumpul maklumat melalui kaji selidik pembaca yang diterbitkan di portal-portal di bawah rangkaian kami. Kami berhak untuk menganalisis, memproses, menggunakan dan mengkongsi maklumat ini dengan Pengiklan untuk segmen pembaca setiap Portal dengan harapan memberikan iklan yang relevan kepada pembaca.

PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI

Secara umum, kami mungkin menggunakan maklumat yang diberikan kepada kami untuk tujuan-tujuan yang berikut: -
 1. memberi, mengekalkan, melindungi dan memperbaiki Perkhidmatan, untuk membangunkan perkhidmatan baru, dan untuk melindungi diri sendiri dan pengguna kami;
 2. menguruskan akaun anda dan memberikan anda dengan sokongan pelanggan;
 3. membangunkan dan memaparkan kandungan yang disesuaikan dengan minat anda pada Portal;
 4. mengesahkan kelayakan anda dan menyampaikan hadiah berkaitan dengan mana-mana pertandingan dan hadiah yang mungkin diberikan oleh Portal;
 5. menguatkuasakan mana-mana Terma-terma dan Syarat-syarat antara kami;
 6. tujuan penyelidikan termasuk tujuan-tujuan sejarah dan statistik;
 7. urusan dan penyelenggaraan umum Perkhidmatan termasuk audit dan portal(-portal) yang berkaitan;
 8. memberi anda komunikasi biasa (selain daripada bahan-bahan pemasaran langsung) dari kami berkaitan dengan Perkhidmatan;
 9. menyiasat aduan, urus niaga yang mencurigakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan perkhidmatan.

Sesetengah maklumat anda seperti nama, nama samaran, gambar, dan maklumat tapak akan dibuat awam dalam bentuk profil awam.

PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI

Jika anda adalah seorang Penerbit, kami mungkin akan mengkongsi maklumat tentang anda (termasuk butir-butir peribadi anda seperti nama, gambar, butiran kenalan dan butiran portal anda seperti, tetapi tidak terhad kepada, jejak halaman, jumlah pengunjung, harga, maklumat pembaca, pengguna, pengikut, ahli laman web penerbit dan jumlah pembaca dengan Pengiklan, Penerbit atau Pengguna. Kami mungkin mengkongsi alamat e-mel anda dengan Penerbit lain dan data trafik anda dengan Penerbit yang mendaftar anda untuk menggunakan Perkhidmatan.

Jika anda adalah seorang Pengiklan, kami mungkin akan pendedahan maklumat hubungan anda dan alamat e-mel kepada Penerbit yang anda telah memesan pengiklan dalam tapak mereka.

Jika anda adalah Pengguna, kami mungkin mengkongsi maklumat agregat, dan tidak berhubungan dengan anda dengan Penerbit atau Pengiklan seperti bilangan pengguna yang melawat tapak Penerbit atau bilangan pengguna yang menekan iklan tertentu. Maklumat tersebut tidak mengenalpasti anda secara individu. Selanjut, anda digalakkan untuk mengkaji semula dasar privasi Penerbit yang yang diakses oleh anda. Anda harus menghubungi Penerbit secara langsung dan mengkaji semula dasar privasi mereka jika anda mempunyai soalan berkenaan penggunaan maklumat anda.

Pendedahan Lain. Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika perlu untuk berbuat demikian oleh undang-undang atau jika kami mempunyai kepercayaan yang baik bahawa pendedahan sedemikian adalah perlu untuk melindungi dan / atau mempertahankan hak-hak dan kepentingan kami. Kami mungkin, sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, mendedahkan maklumat peribadi anda kepada Penerbit atau Pengiklan, atau pihak ketiga berkaitan dengan sesuatu penyiasatan penipuan, pelanggaran, cetak rompak, mengelakkan cukai dan pengelakan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang lain dan anda secara nyata memberi kuasa kepada kami untuk membuat apa-apa pendedahan.

Penggunaan Domestik dan Antarabangsa. Kesemua maklumat peribadi yang dikumpul oleh kami mungkin digunakan di Australia, China, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura atau Thailand atau jika Perkhidmatan dijalankan oleh kami adalah untuk Penerbit atau Pengiklan asing, maklumat sedemikian boleh dipindahkan kepada Penerbit atau Pengiklan di luar Australia, China, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dan anda bersetuju kepada pemindahan apa-apa maklumat di luar negara anda.

Penggabungan atau Perolehan. Jika kami bergabung atau diperolehi oleh entiti yang lain, maklumat peribadi anda mungkin dipindahkan kepada entiti itu sebagai sebahagian daripada penggabungan atau pengambilalihan.

KAJI SEMULA DAN MODIFIKASI KEPADA MAKLUMAT PENGENALAN PERIBADA ANDA

Jika anda seorang Penerbit atau Pengiklan, anda boleh menambah, mengubahsuai atau mengemaskini alamat e-mel, nama, alamat surat-menyurat dan maklumat perhubungan yang lain anda dengan mengakses halaman "My Account". Ia adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa maklumat anda pada Portal adalah yang maklumat terkini. Kami mungkin akan menyimpan sejarah transaksi untuk merekodkan transaksi anda dengan Penerbit atau Pengiklan. Anda perlu menghubungi Penerbit atau Pengiklan secara langsung untuk mengakses, mengubahsuai atau mengemaskini maklumat peribadi anda dengan mereka.

Walau bagaimanapun, kami berhak untuk menolak permintaan yang menjejaskan keselamatan dan privasi maklumat peribadi orang lain serta permintaan yang tidak praktikal atau tidak dibuat dengan suci hati.

Jika anda memilih untuk menghadkan hak kami untuk memproses maklumat peribadi, anda boleh menghubungi kami secara bertulis. Bagi mengelakkan keraguan, had ini tidak termasuk pemprosesan data peribadi mandatori.

KESELAMATAN

Kami menyimpan kesemua maklumat termasuk maklumat peribadi yang diperolehi melalui pendaftaran secara selamat dan menganggap maklumat tersebut sebagai sebahagian daripada aset perniagaan kami. Untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan, mengekalkan ketepatan data, dan memastikan penggunaan maklumat yang wajar, kami telah memasukkan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan untuk melindungi maklumat yang dikumpul dalam talian. Walau bagaimanapun, keselamatan data adalah seni dan sains yang sentiasa berkembang. Anda harus mempertimbangkan apa-apa komunikasi yang anda hantar kepada kami (seperti data, soalan atau jawapan, komen, atau cadangan) sebagai tidak sulit, dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab jika maklumat tersebut dipintas dan digunakan oleh penerima yang tidak diingini.

PENUKARAN KEPADA POLISI INI

Jika ini perubahan dasar privasi dalam apa jua cara, ia akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, jika ada, ia dikongsi bersama pihak yang lain.

Hubungi PIHAK NUFFNANG,

Community Executive
+603 2694 8828
Read more

Suka entri ini? (=^_^=)

Hantaran Shaklee - Pengedar Sah Puchong, Kota Bharu, Sarawak, UPM, Serdang, UKM Bangi

Misha Omar oyap, nak kawen nanti, buat biasa-biasa jah, maskawen sahaja yang wajib,
duit hantaran, dia kata tak perlu pun..
tak perlu barang-barang berjenama,
(betul juga tu, membazir dan menunjuk-nunjuk jah semua tu)

Jika nak diadakan juga, cukup 5 dulang, berbalas 5 dulang.

Bertuah sungguh Cik Abe Pilot .. hihi :D

******************************
Hantaran Shaklee okey jugak kan, adalah MANFAATnya., :)
jom usaha sihat & CERIA bersama saya, 010-515 6449
Insyaa ALLAH  <3 ^_^
Pengedar sah Shaklee: SID 1095475
Wan Siti Farizan

Genius Resources

#shaklee #puchong #kotabharu #bangi #ukm #kajang #sarawak #upm #serdang #milkbooster #slimming #kulitcantik #bersalin #pembedahan #gastrik #seleramakan #hamil #bayibijak #tambahberatbadan

kredit kepada tukang ambek gambar yang 'mengINSPIRASIkan' ni
Read more

Suka entri ini? (=^_^=)

Gathering Blogger 2014 anjuran Denaihati.com

Kawan-kawan blogger, dijemput untuk menghadiri Gathering Blogger 2014 anjuran Denaihati.com - Sepetang Bersama Blogger 2014.

Ini adalah tahun ketiga acara ini diadakan ^_^

Boleh terus mendaftar di link http://apesal.com/go/sbb2014

Untuk maklumat lanjut mengenai #SBB2014, anda boleh rujuk di link ini. Menurut penganjur, tempat duduk adalah terhad dan banyak telah di booking. Jadi jangan tunggu lama-lama. Daftar sekarang!

Terima kasih :)
Read more

Suka entri ini? (=^_^=)

Pengedar Sah Tunetalk Putrajaya, Kajang, Bandar Baru Bangi, Semenyih, Puchong

#PrePaid #topup

Syukur kepada upline, Firdaus Razak kerana menyediakan website PERCUMA kepada kami,

PC baru sahaja berkenalan dengan tunetalk ni, memang puas hati setakat ini, dan sangat mencadangkan kepada sesiapa yang berminat untuk guna sama.

Dari mula diiperkenalkan oleh seorang teman kpd plan prepaid TONEEXCEL.
Makin guna,.makin dapat INCOME.

Yang lagi menarik, ada disertakan sekali PERLINDUNGAN INSURANS beenilai RM100K

Dan tiket AIRASIA FREE

Okey sangat.
Kita guna & kita juga dapat FAEDAH,selain hanya berKOMUNIKASI...

Tak puas hati?
Nak tanya saya lebih-lanjut?
Dipersilakan call /SMS nombor ni ---->>> 010-515 6449

Pengedar sah bagi kawasan Putrajaya, Kajang, Bandar Baru Bangi, Semenyih, Puchong

http://www.toneexcelturbo.com/wsfarizan (VERSI MALAY)
http://toneexcel.com/affiliate/index.php?ID=223444 (VERSI ENGLISH)

Genius Resources 
#tunetalk #simkad #puchong #putrajaya #semenyih #ukm #bangi
Read more

Suka entri ini? (=^_^=)

--------------------------- (=^_^=) ------------------------------

Related Posts with Thumbnails

Followers

© 2010 Genius Resources is proudly powered by Blogger